niedziela, 12 lipca 2015

Polska Walcząca. Historia Polskiego Państwa Podziemnego

   Po raz pierwszy na rynku wydawniczym ukazała się pełna i prawdziwa historia Polskiego Państwa Podziemnego z lat 1939 - 1963, wydana w eleganckim, kolekcjonerskim formacie. "Polska Walcząca. Historia Polskiego Państwa Podziemnego" to kronika bohaterskiej i tragicznej walki Polaków o niepodległość spisana w 60 tomach przez uznanych ekspertów, ukazująca w sposób niezwykle fachowy i kompletny, heroiczną walkę Polaków o niepodległość, poczynając od ostatnich strzałów kampanii wrześniowej, a kończąc na nierównym boju z oddziałami NKWD i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


  Seria, prezentowana przez Wydawnictwo Bellona, koncentruje się na ukazaniu działalności bojowej krajowej konspiracji. Co warte podkreślenia, oprócz przybliżenia działalności SZP-ZWZ-AK ukaże także inne nurty podziemia wojskowego i cywilnego. W kolekcji przedstawiono jako oddzielne zagadnienia wszystkie najważniejsze i najbardziej spektakularne działania Polskiego Podziemia.  Po Państwie Podziemnym i w ogóle o historii Polski lat 1939-1945 pozostała bogata spuścizna archiwalna - źródła wytworzone czy to przez podziemie, czy przez okupanta. Historyk doby najnowszej w przeciwieństwie np. do mediewisty nie ma problemu ze znalezieniem materiału źródłowego, ale z jego selekcją. Był czas, że źródła ukrywano w zamkniętych archiwach, ale czas ten już dawno przeminął.

  Seria koncentruje się na ukazaniu działalności bojowej krajowej konspiracji. Co warte podkreślenia, oprócz przybliżenia działalności SZP-ZWZ-AK ukaże także inne nurty podziemia wojskowego i cywilnego. W kolekcji przedstawiono jako oddzielne zagadnienia wszystkie najważniejsze i najbardziej spektakularne działania Polskiego Podziemia m. in. takie jak akcje: "Burza", "Główki", "Wieniec", "Góral", "N", "V", czy operacja "Ostra Brama". Nie zabraknie także opisów najważniejszych formacji zbrojnych np. 27. Wołyńskiej Dywizji AK, Brygady Świętokrzyskiej NSZ, czy Wileńskich Brygad Armii Krajowej. Zaprezentowane zostanie także funkcjonowanie pionu politycznego Polskiego Państwa Podziemnego oraz najważniejszych konspiracyjnych stronnictw politycznych, w tym również działalność komunistów, lokujących się co prawda poza Polskim Państwem Podziemnym, ale mających niebagatelny wpływ na jego funkcjonowanie.

Bohaterem biogramu w tomie 1 jest major
Henryk Dobrzański ps. "Hubal",
jeden z pierwszych dowódców partyzanckich
w czasie II wojny światowej.
  Nowością zaproponowaną przez wydawców serii jest dwuczłonowa konstrukcja każdego tomu. Pierwsza część, będzie  ukazywać dane zagadnienie w miarę możliwości w sposób komplementarny i fachowy, ale popularny. Druga część każdego tomu to biogram postaci w bezpośredni sposób związanej z prezentowanym zagadnieniem. Będą to postacie zarówno szeroko znane (jak np. płk. Witold Pilecki, czy gen. Emil Fieldorf), ale także niemniej od nich fascynujące postacie szerzej nie znane (jak np. Adam Rysiewicz, Jerzy Mara-Meÿer, czy Lech Neyman). Każdy tom zawierać będzie ponadto kilkadziesiąt zdjęć i rysunków dotyczących prezentowanego zagadnienia.

  Do kogo skierowana jest ta kolekcja? W swoim zadaniu popularyzowania historii Państwa Podziemnego, adresowana jest głównie do ludzi młodych, którzy interesują się historią Polski i chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na temat Polski Walczącej. Krótka, lekka i ilustracyjna formuła ma za zadanie znacząco im w tym pomóc. Rzetelna wiedza historyczna, uwzględniająca najnowsze badania historyków, sprawia, że również specjaliści znajdą tu bardzo wiele ciekawych i potrzebnych informacji.

  Historycy często podkreślają fakt, że poziom wiedzy historycznej wśród społeczeństwa jest zastraszająco niska, a ludzie nie mają w zwyczaju częstego odwiedzania księgarń i bibliotek, toteż kolekcja jest dla nich doskonałą okazją do poszerzenia ich wiedzy.

  Autorami tekstów są pracownicy naukowi różnych ośrodków (uniwersyteckich, muzealnych) oraz osoby zajmujące się tym zagadnieniem, współpracujące z Wydawnictwem Bellona.

  Dużą zaletą serii jest jej warstwa ilustracyjna – zdjęcia pochodzą ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego, Centralnej Biblioteki Wojskowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Ośrodka "Karta", zbiorów rodzinnych i wielu innych źródeł.

  W prezentowanej kolekcji trudno jest doszukać się wad. Znawcy tematu mogą jednak poczuć lekki niedosyt, spowodowany tym, że żaden z tomików nie został poświęcony "Muszkieterom" - tajnej organizacji wywiadowczej, która przez długie lata pozostawała jednym z najbardziej tajemniczych epizodów II wojny światowej. Dla czytelników chcących uzupełnić swoją wiedzę na temat tej organizacji pozostaje sięgnięcie po rewelacyjną książkę Jerzego Rostkowskiego "Muszkieterowie. Zapomnij albo zgiń".

Kolekcja składa się z następujących tomów:
  Tom 1. Hubal i jego oddział wydzielony Wojska Polskiego 1939-1940
  Tom 2. Służba Zwycięstwu Polski
  Tom 3. Związek Walki Zbrojnej
  Tom 4. Narodowe Organizacja Wojskowa i organizacje polityczne ruchu narodowego
  Tom 5. Socjalistyczne Bataliony Śmierci i organizacje polityczne ruchu socjalistycznego
  Tom 6. Bataliony Chłopskie i organizacje polityczne ruchu ludowego
  Tom 7. Unia i Stronnictwo Pracy w Walce
  Tom 8. Konspiracja Piłsudczykowska
  Tom 9. Podziemni politycy
  Tom 10. "Pierwsze sowieckie wyzwolenie", sowiecka okupacja ziem polskich w latach 1939-1941
  Tom 11. "Ani polska ani robotnicza" PPR i Gwardia (Armia) Ludowa
  Tom 12. Armia Krajowa
  Tom 13. Szare Szeregi
  Tom 14. Organizacje polityczne i bojowe ludności żydowskiej
  Tom 15. Związek Odwetu
  Tom 16. Wachlarz
  Tom 17. Kedyw
  Tom 18. Agat/Pegaz/Parasol
  Tom 19. Osa/Kosa
  Tom 20. Cichociemni
  Tom 21. Związek Jaszczurczy / NSZ
  Tom 22. Tatrzańscy kurierzy
  Tom 23. Wywiad Armii Krajowej
  Tom 24. Akcja V
  Tom 25. Kontrwywiad Armii Krajowej
  Tom 26. Tylko świnie siedzą w kinie. Prasa, literatura i satyra podziemna
  Tom 27. Akcja "N"
  Tom 28. Kultura i nauka podczas wojny
  Tom 29. Zrzuty broni i produkcja uzbrojenia
  Tom 30. Akcja "Góral"
  Tom 31. Akcja "Wieniec"
  Tom 32. Kobiety w konspiracji
  Tom 33. Mały i duży sabotaż
  Tom 34. Działania partyzanckie w górach Świętokrzyskich
  Tom 35. Powstania w gettach i próby akcji powstańczych w obozach (np. Sobibór)
  Tom 36. Kolaboracja i jej zwalczanie
  Tom 37. Działania partyzanckie na Kresach
  Tom 38. Zamach na Kutscherę
  Tom 39. Akcja "Główki"
  Tom 40. Akcja pod Arsenałem
  Tom 41. Goralenvolk i działania partyzanckie na Podhalu
  Tom 42. Samoobrona na Wołyniu i 27 Dywizja Wołyńska AK
  Tom 43. Obrona Zamojszczyzny
  Tom 44. Podziemie na ziemiach włączonych do Rzeszy
  Tom 45. Akcja "Burza"
  Tom 46. Działania partyzanckie na Lubelszczyźnie
  Tom 47. Działania Partyzanckie na Kielecczyźnie
  Tom 48. Ostra Brama
  Tom 49. Wileńskie Brygady Armii Krajowej
  Tom 50. Powstanie Warszawskie - wybuch Powstania
  Tom 51. Powstanie Warszawskie - Powstanie Sierpniowe
  Tom 52. Powstanie Warszawskie - Powstanie we wrześniu
  Tom 53. Powstanie Warszawskie - Kampinos
  Tom 54. Rozwiązanie Armii Krajowej i proces "16"
  Tom 55. Brygada Świętokrzyska NSZ
  Tom 56. "NIE" i "Wolność i Niezawisłość"
  Tom 57. Konspiracyjne Wojsko Polskie
  Tom 58. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
  Tom 59. "Wybory" i "Amnestie"
  Tom 60. Epigoni  
  
"Polska Walcząca. Historia Polskiego Państwa Podziemnego"
Liczba tomów: 60
Liczba stron: 64
Format: 166 x 247 mm
Okładka: Twarda

Informacje na temat zakupu i prenumeraty znaleźć można na stronie:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz