piątek, 5 grudnia 2014

Starożytny Rzym. Od Romulusa do Justyniana - Thomas R. Martin

   Niezwykła i dramatyczna historia o tym, jak mała, słaba osada stała się potęgą rządzącą światem śródziemnomorskim. Autor w barwny i bardzo przystępny sposób opisuje okres od założenia Rzymu w VIII wieku przed naszą erą, po kres rządów Justyniana w VI wieku naszej ery. Oferuje czytelnikowi odmienny punkt widzenia na Rzymian i cywilizację, którą stworzyli. Skupia się na kluczowych dla Rzymian wartościach społecznych i moralnych i przez nie, jak przez soczewkę, przybliża nam starożytną wizję świata. W książce historia polityczna i militarna przeplata się z opowieściami o życiu codziennym, religii i kulturze starożytnych Rzymian.
   Nakładem "Wydawnictwa Poznańskiego" ukazała się książka, która powinna stać się lekturą obowiązkową zarówno dla miłośników historii starożytnego Rzymu, jak i dla osób, które dopiero pragną pogłębić swoją wiedzę na temat tej fascynującej cywilizacji. Thomas R. Martin (ur. 1947) jest amerykańskim historykiem i od ponad czterdziestu lat nauczycielem historii rzymskiego imperium. Podczas pracy nad książką przyświecała mu idea ukazania historii Rzymu w jak najbardziej przystępny i uszeregowany sposób. Zaczynając od legendy dotyczącej założenia miasta przez Romulusa, poprzez czasy republiki i cesarstwa, a kończy na panowaniu Justyniana w VI wieku n.e. 

   Ze względu na objętość książki, autor został zmuszony do pominięcia części informacji i potraktowanie niektórych epizodów w sposób bardziej ogólny. Być może więcej miejsca należałoby poświęcić ludom Italii sprzed roku 753 p.n.e. (data założenia Rzymu), wszak to ich czyny i kultura miały znaczny wpływ na samych Rzymian. Thomas R. Martin rekompensuje jednak wszelkie braki bardzo pojemną bibliografią, odsyłając tym samym swoich czytelników do znacznie bardziej obszernych źródeł, zachęcając do pogłębienia wiedzy o rzeczach, które tutaj zostały opisane ogólnikowo.

Thomas R. Martin.
   Autor w sposób niezwykle trafny i ciekawy (w oparciu o źródła starożytne) dokonuje interpretacji niemal wszystkiego, co towarzyszyło Rzymianom w ich codziennym życiu - tego co robili, co jedli, o czym myśleli, czego się obawiali. Poprzez ich wartości moralne i społeczne wprowadza nas w świat wielkich karier, spisków i intryg. Poznajemy Rzymian w chwilach ich chwalebnych zwycięstw, ale również wstydliwych porażek. Dowiemy się między innymi tego, że ówcześni mieszkańcy imperium nie różnili sie zbytnio od nas samych - mieli takie same zmartwienia i troski, tak jak my kochali i nienawidzili, tak jak my pragneli walczyć o swoją lepszą przyszłość.

   W książce przyjęto trzyczęściowy podział rzymskiej historii na monarchię, republikę i cesarstwo. Jednak okresy te nie zostały potraktowane w ten sam sposób. Monarchia, w przeciwieństwie do pozostałych okresów, przedstawiona została bardziej skrótowo. Wpływ na to miał z całą pewnością brak wiarygodnych źródeł z czasów panowania królów rzymskich. Republika i cesarstwo opisane są w sposób niemal taki sam. Pomimo tego, że w kilku miejscach nie dokonano głębszej analizy decyzji podejmowanych przez panujących ówcześnie cesarzy, to jednak autor nie ogranicza się wyłącznie do podawania suchych faktów i dat. Bardzo często dokonuje osądów w najróżniejszych kwestiach i jak sam deklaruje - nie przyjmuje stanowiska, że historia "mówi sama za siebie"...

   Thomas R. Martin pisze w sposób niezwykle ciekawy, jednocześnie prowokując czytelników do podjęcia wyzwania i wypracowania własnego poglądu na wiele kontrowersyjnych kwestii związanych niejednoznacznymi postawami rzymskich cesarzy takich jak Juliusz Cezar, Kaligula czy Neron. Jeśli jest ktokolwiek, kto uważa, że historia starożytnego Rzymu jest nudna, nieciekawa i ogranicza się wyłącznie do bitew, wojen, podbojów i walk gladiatorów, to z całą pewnością zmieni swoje zdanie po zapoznaniu się z książką "Starożytny Rzym. Od Romulusa do Justyniana", ponieważ jest to jedyna, na polskim rynku wydawniczym, pozycja oferująca tak kompleksowe spojrzenie na cywilizację, która znacząco wpłynęła na bieg dziejów...Thomas Martin
"Starożytny Rzym. Od Romulusa do Justyniana"
ISBN: 978-83-7177-989-3
Liczba stron: 328
Okładka: Miękka
Wymiary: 145 x 205 mm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz